Kustantaja noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään.

Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain määräyksestä. kustantaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.